Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

mayumi
4237 30cd
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
mayumi
5386 f243 500
dvbrd
Reposted fromlooque looque viairmelin irmelin

November 30 2017

mayumi
8695 9172 500
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
5190 65f2
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viamefir mefir

November 27 2017

mayumi
6280 65a5
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy

September 15 2017

6717 1c4f
Reposted fromsuperlog superlog viairmelin irmelin
mayumi
2924 80a8
Reposted fromiammistake iammistake viairmelin irmelin

September 01 2017

mayumi
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin

August 11 2017

mayumi
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin

August 03 2017

mayumi
Reposted fromfragles fragles viainsanedreamer insanedreamer
mayumi
6774 2c6d 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viainsanedreamer insanedreamer
mayumi
Wyraz jej oczu gorzki jak belladona.
-Pytasz mnie, czy żałuję? Dobrze, powiem ci coś o żałowaniu, skarbeńku. Nie widzę końca żałowaniu. Nie mogę znaleźć początku łańcucha, który nas przywiódł stamtąd tutaj. Mam żałować całego łańcucha czy każdego ogniwa z osobna, jakby można było je rozpiąć? Mam żałować początku, który doprowadził do tak fatalnego zakończenia czy samego zakończenia? Więcej się zastanawiałam nad tą kwestią niż potrafisz sobie wyobrazić.
— Janet Finch, "Biały oleander"
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j

July 31 2017

mayumi
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin

July 26 2017

mayumi
7310 c6fc

June 19 2017

mayumi
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin

June 07 2017

mayumi
mayumi
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
mayumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl